Vad kostar en takmontör?

Timpriset för att anlita en takmontör ligger normalt mellan 550 och 700 kronor per timme, men det kan kosta både mer eller mindre. Detta timpris kommer dock i realiteten att halveras, tack vare ROT-avdraget, vilket är en av många bra anledningar till att man inte bör anlita svart arbetskraft. Den besparing man gör kommer inte att vara särdeles stor, och riskerna med svart takläggning är enorma. Anlitar du en utbildad takmontör så minskar dessa risker betydligt, och om något mot förmodan går fel så kommer du att ha någon som är ansvarig för det. Att dra någon som svartjobbat för dig till domstol kommer knappast att sluta väl.

beräkna timkostnaden

Så lång tid tar takläggningen

Men ett timpris betyder ju ingenting om man inte vet hur många timmar arbetet kommer att ta. Detta är en enormt svår fråga att svara på, eftersom det beror på vilken sorts tak det är som ska läggas och hur förutsättningarna ser ut i övrigt. Att säga att en takläggare kan lägga en kvadratmeter tak per timme är en någorlunda ungefärlig uppskattning, men det kan variera mycket, både uppåt och nedåt. Detta inte bara beroende på vilken sorts tak som ska läggas, utan även takmontörens skicklighetsgrad spelar in. För att få en bättre uppfattning om hur pass lång tid arbetet kommer att ta så är det bara att höra efter med olika takmontörer, begära in offerter och jämföra.

Takmontören vill ha betalt per kvadratmeter?

I dag tar många takmontörer betalt per kvadratmeter istället för timmar. Då blir kostnaden baserad på material snarare än tid. Du får exempelvis betala runt 300 till 600 kronor per kvadratmeter om du lägger papp medan priset för tegel är betydligt högre. Du får du räkna med att betala uppemot 1 800 kronor per kvadratmeter.

Begär fast kostnad

En takmontör kommer ju bara att kunna göra en ungefärlig tidsuppskattning över hur lång tid det kommer att ta att lägga ett tak. För att undvika alltför obehagliga överraskningar, med ett arbete som drar ut på tiden och därmed kostnaderna, så kan man begära ett fast pris. Observera dock att dessa fasta pris sällan är fasta, utan kontraktet kommer vanligtvis att medge en viss justering, på grund av möjliga oförutsedda problem. Diskutera detta ned takmontörerna du begär in offerter från. Varför väljer de den eller den justeringsnivån, varför gör de den tidsuppskattning de gör?

Så mycket kostar ett nytt tak