Så lägger du ett plåttak själv

Att lägga ett tak på egen hand kan verka som ett stort och komplicerat projekt. Men faktum är att du faktiskt relativt enkelt kan lägga ett plåttak helt själv. Med förutsättning av att du är händig och har all nödvändig utrustning såklart. Just plåttak skiljer sig en del från andra takmaterial eftersom det väger otroligt lite. Tegel väger cirka 10 gånger mer än plåttak, något som gör plåttaket enklare att hantera. En kvadratmeter plåttak väger oftast inte mer än 2 kilo. Detta underlättar hanteringen från början till slut – från upplastning av materialet till taket till monteringen.

Fördelar med plåttak 

Om du funderar på att själv lägg ditt tak kommer renoveringskostnaden sänkas. Arbetskostnaden när du anlitar en professionell takläggare brukar vara en av de högre kostnaderna. Så, om du själv kan utföra takläggningen kan du alltså spara in en hel del. Men frågan är, hur lägger man egentligen ett plåttak?

förbered undertaket

Börja med att förbereda undertaket

Innan du ens kan börja bära upp plåttaket måste allt vara förberett. Vi pratar om undertaket. Här är en kortare punktlista på hur du förbereder undertaket:

1.Riv bort det gamla undertaket vid behov, det vill säga om det är trasigt eller bubbligt. Om undertaket du väljer är en board kan du montera fast en bärläkt med 46 centimeters c-avstånd vid själva takfoten.
2.Den nedersta läkten bör du montera fast på distansklossar.
3.Kom ihåg att medelpunkten, alltså c-avståndet, ska ligga på 52,5 centimeter mellan de övriga bärläkterna.
4.Om underlagstaket är tillverkat av trä kan du nu rulla ut underlagspappen på läkten. Kom ihåg att rulla ut takpappen längst med takets längdriktning.
5.Efter varje plåtvåd du lägger är det viktigt att klistra ihop överlappningarna med ett starkt asfaltsklister. Detta förhindrar risken att vatten läcker in i skarvarna.
6.Avsluta med att spika fast överlappningarna så att de verkligen sitter tätt mot varandra.
7.Nu är det dags för ströläkten och efter det ska du spika fast längsgående bärläkt.

Följ alltid tillverkarens anvisningar när du lägger taket för att konstruktionen ska fungera optimalt.

Lägg plåttak steg-för-steg

Att lägga ett plåttak själv kräver viss kunskap och händighet, men är du van hemmafixare finns goda chanser att du kan klara av det. När undertaket och bärläkten är monterad kan du börja lägga plåttaket.

Här är en kortare punktlista där vi berättar steg-för-steg vad du ska göra.

•Innan du börjar lägga plåttaket är det bra att kolla om rännkrokarna behöver bytas ut. Ofta kan det vara bra att passa på.
•Nu är det dags att montera fast fotplåten längst ner på läkten. Du kan använda pappspik.
•Se till att du placerar plåttaket i rätt riktning – i vindriktning. Här är det extremt viktigt att du lägger plåten helt vinkelrätt.
•Börja skruva direkt i bärläkten

Här har vi visat några av stegen i hur du lägger ditt plåttak själv. Men kom ihåg att alltid följa tillverkarens anvisningar och kolla på flera Youtubefilmer och steg-för-steg bilder så att du verkligen förstår hur monteringen ska utföras. Lägg ditt tak själv så sparar du in på renoveringskostnaden!