Så är taket uppbyggt (tips till dig som ska renovera)

Alla vet vad ett tak är, men det är inte alla som vet exakt hur taket är uppbyggt. Enkelt förklarat kan man säga att taket är byggt på flera lager eller skikt. Dessa ser till att hålla interiören så skyddad som möjligt från vind och väder. Det är alltid bra att känna till hur ett tak fungerar om du funderar på att lägga om taket eller be en takläggare lägga ett helt nytt tak. På så sätt blir det enklare att förstå vad som står på en takoffert, plus att du själv får enklare att förklara vad du vill få gjort.

Ritning över hus

Råspont

Tänk dig ett naket tak som bara består av takstolar. Att spika råspont innebär att du spikar på spontade träbrädor på takstolarna. När takläggaren har spikat fast alls råspont så finns det något att sätta alla andra skikt på.

Underlag

Underlaget är ett skikt som fästs på råsponten. Detta skikt kan bestå av takpapp eller en duk. Det är ytterst viktigt att denna del av taket blir gjord så bra och noggrant som möjligt. Denna del har oftast en längre livslängd jämfört med yttertaket. Det innebär att du oftast måste lägga om ditt tak för att fixa till undertaket. Man brukar oftast benämna kombinationen råspont och underlaget som underlagstak eller undertak.

Strö- och bärläkt

När underlagstaket är på plats är det dags för läkten. Det är smala träbalkar som takpannorna sedan ska fästas på. Läkten måste anpassas efter takmaterialet och pannornas storlek. Oftast står det exakt hur tillverkaren vill att läkten ska se ut på monteringsanvisningen för det specifika taket du har valt. Om du inte hittar monteringsanvisningen för taket så kan du alltid gå in på taktillverkarens hemsida, där finner du högst sannolikt anvisningarna.

Yttertaket

Det allra yttersta taket är det som påverkar husets utseende mest. Här finns det ett flertal olika material att välja mellan, från betong- och tegelpannor till långa plåtremsor, papptak och så vidare. De olika taktyperna har olika utseenden, egenskaper och pris. Du kan antingen köpa in taket själv eller låta det ingå som en del av din takoffert.

Skötsel och livslängd

De olika taktyperna har även olika livslängd. Tegeltak kan hålla sig fint och användbart i upp till 100 år. Papptak har en livslängd på mellan 30 och 40 år. Du kommer endast upp i dessa livslängder om du sköter om ditt tak. Du kan läsa mer om hur du sköter ditt tak på bästa sätt genom att läsa våra andra artiklar i ämnet.

Ett välskött tak ger lägre underhållskostnader