Takrenovering eller takbyte?

Om du vill undvika stora och onödiga kostnader kan det vara en god idé att fundera ett varv på om det är ett helt takbyte du behöver eller om det kanske räcker med att renovera ditt befintliga tak. Det här gäller åt båda hållen. Dels kan du förstås spara pengar på att bara renovera delar av taket istället för att göra ett helt takbyte om ditt tak i övrigt är i gott skick, och tvärtom kan du riskera att i slutändan få betala mycket pengar om du väljer att renovera ett tak som egentligen skulle behöva bytas och som senare förorsakar omfattande skador.

takpannor som har blivit slitna

Hur skadat är taket?

Om du till exempel har ett tegel- eller betongtak och en del av pannorna är skadade så kan det räcka med att byta ut dessa istället för att byta ut hela taket. Detta är hållbara tak med lång livslängd som ofta tål att lappas och lagas flera gånger, men det gäller förstås att försäkra sig om att det bara är ytliga skador och att dessa inte har lett till mer omfattande skador längre in i konstruktionen. Om det redan har börjat läcka in vatten på vinden kan det istället vara tal om att byta hela taket, men även där beror det förstås på hur stora delar som är skadade och hur mycket som går att bytas ut.

Taket läcker!

Måste du ideligen reparera ditt tak kommer du förmodligen att tjäna på att byta det helt och hållet, och du minskar då också risken för skador uppkomna av brister i taket.

Så mycket kostar ett nytt tak

Anledningar till att byta tak

Att taket är skadat behöver inte vara den enda anledningen till att byta tak. Det kan också vara så att taket helt enkelt är gammalt och man byter tak för att förebygga skador. Man kan också göra ett takbyte för att öka värdet på huset, till exempel inför en försäljning. En annan anledning kan vara att man vill tilläggsisolera taket för att sänka sina uppvärmningskostnader och gör detta i samband med ett takbyte för att spara tid och pengar.

Hur väljer jag tak?